Musicautor

Вход

Тарифният калкулатор е лесен инструмент, чрез който може да изчислите ориентировъчно дължимите от организатора авторски възнаграждения на едно или няколко събития, които се провеждат в рамките на фестивал или турне, както и отчисленията, които биха постъпили към автора/ите при коректно заплащане на възнагражденията от страна на организатора.

За целта е необходимо да са известни общи параметри като времетраене на цялото събитие, времетраене на ползването на защитен репертоар, очаквани общи приходи (или бюджет) от събитието, времетраенето на собствените произведения спрямо общото времетраене на музиката и факта, че при разпределение на сумите се извършват съответните удръжки съгласно ПРАВИЛАТА за разпределение на МУЗИКАУТОР.

След попълване на данните ще бъдат изчислени авторските възнаграждения, които се дължат за съответното събитие(група събития) като се приложат и съответните отстъпки съгласно Тарифата за концерти на МУЗИКАУТОР.

Моля, да имате предвид, че калкулаторът служи за общо ориентиране в размера на възнагражденията, но окончателните изчисления могат да бъдат извършени само след подписване на договор и надлежно предаване на официален отчет за събитието и сетлист (списък) на използваните произведения. Всички тези елементи, както и сроковете, в които се подават документите, влияят пряко върху определяне размера на възнагражденията съгласно Тарифата за концерти на МУЗИКАУТОР

При възникнали въпроси, може да се свържете с нас:


гр. София 1000, ул."Будапеща" 17,ет. 4
факс: +359 (02) 9800253
тел. +359 (02) 9890264
тел. +359 (02) 9890297
тел. +359 (02) 9801035
email: concerts@musicautor.org
email: konstantin_stoyanov@musicautor.org