Musicautor

Вход

Тарифният калкулатор е лесен инструмент, чрез който може да изчислите ориентировъчно дължимите от организатора авторски възнаграждения на едно или няколко събития, които се провеждат в рамките на фестивал или турне.

Трябва само да попълните данни за събитието, които съдържат: вид на музикалната проява; времетраене на музикалното събитие; времетраене на репертоара защитаван от МУЗИКАУТОР (има се предвид, че тук могат да бъдат изключени погасени произведения, за които не се дължат авторски възнаграждения, ако имате предварителна информация за това); приход от вход или бюджет, ако събитието е с безплатен вход.

След попълване на данните ще бъдат изчислени авторските възнаграждения, които се дължат за съответното събитие(група събития) като се приложат и съответните отстъпки съгласно Тарифата за концерти на МУЗИКАУТОР.

Моля, да имате предвид, че калкулаторът служи за общо ориентиране в размера на възнагражденията, но окончателните изчисления могат да бъдат извършени само след подписване на договор и надлежно предаване на официален отчет за събитието и сетлист (списък) на използваните произведения. Всички тези елементи, както и сроковете, в които се подават документите, влияят пряко върху определяне размера на възнагражденията съгласно Тарифата за концерти на МУЗИКАУТОР

При възникнали въпроси, може да се свържете нас:


гр. София 1000, ул."Будапеща" 17,ет. 4
факс: +359 (02) 9800253
тел. +359 (02) 9890264
тел. +359 (02) 9890297
тел. +359 (02) 9801035
email: concerts@musicautor.org
email: konstantin_stoyanov@musicautor.org